Upprustning av lekplatserna på Styrsö och Vrångö startar våren 2022

Hamnen och havet är temat för upprustningen av lekplatsen på Vrångö. Foto: Göteborgs Stad

Publicerad 11 april 2022

Med start den 11 april rustar vi upp lekplatserna för att de ska bli roligare, mer tillgänglig och säkra. På Styrsö kommer lekplatsen få temat ”Bland hajar och pirater” och på Vrångö ”Hamnen och havet”. Under byggnationen kommer lekplatserna vara avstängda med staket.

Lekplatsernas tema har en tydlig koppling till att de ligger nära havet. Byggnationen beräknas att vara klart under sommaren på båda lekplatserna.

Styrsö – Bland hajar och pirater

Lekplatsen kommer att få ett stort piratskepp, klätternät, späckhuggare i trä och en ny gungställning som alla är centrala delar av lekplatsen. Det kommer även finnas studsmattor, vippgungor, jollrar på rad, snurror och lekbåtar.

I konstgräset kommer olika valar att synas och fallskyddsunderlaget är i olika kulörer som ska påminna om havet. Lekplatsen blir framkomlighetsanpassad, inte minst med tanke på underlaget samt med flera anpassade lekredskap.

Det kommer att bli ny grönska på platsen, sittplatser, en paviljong samt plats för boule och grill. Volleybollplanen blir kvar på sin nuvarande plats och belysningen kommer att bytas ut.


Lekplatsen på Styrsö innan upprustningen, som startar 11 april.

Vrångö – Hamnen och havet

Lekplatsen kommer få ett större lekskepp med ruschkana och klätternät samt ett trädäck där lekbåtarna har lagt till. Centralt blir den åtta meter höga fyren med två rutschkanor. Det kommer även att bli en ny gungställning, karusell och grönska med lekbuskage.

För de lite äldre kommer det finnas en basketkorg samt en kuperad och asfalterad smal gångväg att åka skateboard eller kickbike på. Det bli även gymredskap för armgång.

Lekplatsen blir framkomlighetsanpassad med konstgräs som påminner om havet och flera anpassade redskap.

Det kommer byggas en paviljong samt grillplats och sittplatser.

Tack för synpunkter

Vi tackar för alla synpunkter vi fått in inför upprustningen, de har varit värdefulla i planeringen.