Nu kan du som vårdnadshavare önska förskoleklass och grundskola för hösten 2023

Fotograf:

Publicerad 16 januari 2023

Med start 15 januari kan du som vårdnadshavare önska på vilken skola du helst vill att ditt barn ska gå till hösten. Det gäller barn som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet för att fortsätta sin skolgång i grundskolan.

Du kan önska skola från och med den 15 januari till och med den 15 februari. Grundskoleförvaltningen utgår alltid från vårdnadshavares önskemål när de beslutar vilka skolenheter eleverna ska gå i. Det är viktigt att förstå att alla elever inte kommer kunna få en plats i den skolenhet de helst vill gå i.

 Även om det finns plats för alla elever i någon av våra skolenheter, så är det ibland fler som önskar en viss skolenhet än vad det finns lediga platser där, Pernilla Palm enhetschef placeringsenheten.

Rätt till en skola nära hemmet och önska skola 

Grundskoleförvaltningen kan inte säga i förväg vilka elever som kommer att få skolplatser på vilka skolenheter. Däremot har alla elever rätt till en skola nära hemmet. 

Det är cirka 10 000 barn och elever som kan önska skola. Det är alltid en fördel att önska skola, men vi måste se till att alla elever har samma rätt till att få en  skola nära hemmet innan vi ser på önskemålet att gå på en viss skola, säger Pernilla Palm. 

Tydligt var eleverna kan få en skolplats 

Med ”Skolkartan”, som finns på www.goteborg.se/onskaskola kan du som vårdnadshavare skriva in ditt barns folkbokföringsadress och i vilken årskurs hen ska börja. Då ser du vilka skolenheter som ligger närmast hemmet och i vilka skolenheter ditt barn kan få en skolplats. 

Självklart kan du som vårdnadshavare även önska andra skolenheter än de som ligger närmast hemmet. Men med ”Skolkartan” kan du se vilka skolenheter som är aktuella för det ditt barn om du inte aktivt önskar en skolenhet längre bort, säger Pernilla. 

Alla avstånd mäts skolvägen, vilket framför allt betyder gång- och cykelväg. Inga avstånd mäts fågelvägen. 

Du kan följa ditt ärende 

Under ”mina sidor” på e-tjänsten kan du följa ditt ärende. Det är även där du kan önska skola och i slutet av mars se beslutet om skolplacering för ditt barn.

Spela skolplaceringsspelet

Vill du testa dina kunskaper om skolplaceringsregler kan du spela skolplaceringsspelet.