Arbeten längs med Kortedalavägen, mars - maj

Fotograf:

Publicerad 10 mars 2021

Korsningen Kortedalavägen/Nymånegatan ska ersättas med en rondell med genomgående busskörfält. Samtidigt ska en pendelparkering byggas på gräsytan mellan Beväringsgatan och spårvagnshållplatsen och en ny vattenledning skall läggas. Den stora trafikpåverkan blir att bilister inte kommer kunna göra en vänstersväng in på Nymånegatan eller Beväringsgatan.

Kortedalavägen/Nymånegatan/Beväringsgatan

Korsningen Kortedalavägen/Nymånegatan ersätts med rondell

Nu skall korsningen Kortedalavägen/Nymånegatan som idag regleras med trafikljus ersättas med en rondell med genomgående busskörfält.  Rondellen förväntas bli klarar nu i vår.

Ny pendelparkering och ny vattenledning vid Beväringsgatan

Det kommer samtidigt byggas en pendelparkering på gräsytan mellan Beväringsgatan och spårvagnshållplatsen. En ny vattenledning skall även läggas ner som korsar Beväringsgatan. Man kommer hela tiden kunna trafikera Beväringsgatan men den kommer smalnas av till ett körfält. Vi har startat arbetena med pendelparkeringen (markerat rött på kartan) och dessa arbeten förväntas bli klarar nu i vår.

Trafikpåverkan: ingen möjlighet att göra vänstersväng in på Nymånegatan eller Beväringsgatan

Under våren kommer vi starta arbetena ute i Kortedalavägen (markerat blått nedan). Den stora påverkan som kommer bli är att man inte kommer ha möjlighet att göra en vänstersväng då man skall in på Nymånegatan eller Beväringsgatan. Man kommer istället behöva vända i närmaste rondell och köra tillbaka om man skall in på dessa gator.

Projektet i sin helhet beräknas vara klart till hösten.