Rektorsverkstad nummer 7, 2019. Tema: Trygghet och studiero

George Shedin

Publicerad 14 november 2019

En onsdag i månaden har Grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorerna i Göteborgs kommunala grundskolor. Onsdagen den 13:e november handlade verkstaden om Trygghet och Studiero. Vid varje tillfälle ställer vi tre frågor till en av rektorerna. Den här är gången är det George Schedin rektor på Bergums skola, årskurs 4-9 som svarar.

 1. Temat för rektorsverkstaden var Trygghet och Studiero.
  Hur arbetar ni med frågorna på din skola?

  Vi arbetar systemiskt och förebyggande. Viktigt är såklart tydliga ordningsregler men också att tidigt skapa goda relationer och samhörighet inom klasser och på skolan i stort, samt närvaro av engagerade vuxna i såväl klassrum som i korridorer och uppehållsrum. Det ger lugn, trygghet och stabilitet och är nödvändigt för att eleverna skall kunna lyckas bra i skolarbetet.
 1. Som en del av verkstaden delade din kollega på Bersjöskolan tillsammans med skolans kurator med sig om deras arbete med Trygghet och Studiero. Era skolor skiljer sig mycket åt vad gäller bland annat elevernas bakgrund och förutsättningar. Vad tar du med dig av den berättelsen?

  Jag vet inte varför alla hela tiden tror att vi är en så pass "annorlunda" skola med "helt andra förutsättningar"? Vi har i stort sett samma utmaningar som de flesta andra skolor, där trygghet, studiero och måluppfyllelse kontinuerligt behöver följas upp, här likaväl som på Bergsjöskolan. En skillnad kan ju för all del var att vi över tid arbetat fram en tydlig struktur för detta, ungefär som man gjort på Jättestensskolan i Biskopsgården. Det ger resultat. Hos oss. Och hos dem.
 1. Vad ger rektorsverkstäderna dig?

  Vad det ger på det individuella planet beror såklart på rubrik och tema. Det är dock alltid positivt med forum som möjliggör möten med övriga rektorskollegor runt om i staden.