Till innehåll

Det preliminära betygsresultatet visar på en positiv utveckling för niondeklassare i Angereds kommunala skolor

Publicerad 21 juni 2018

Nu är vårterminens preliminära betygsresultat för eleverna i årskurs nio klart. På Angereds kommunala skolor är det fler elever som har gymnasiebehörighet, godkänt betyg i alla ämnen samt att meritvärdet har ökat jämfört med vårterminen 2017.

I syfte att höja resultaten i skolorna har sektor utbildning i Angered under läsåret fortsatt att utveckla sitt gemensamma arbete utifrån fokusområden. Man har bland annat arbetat med språk- och matematikutveckling, ökad närvaro, elevernas delaktighet i utbildningen, extra anpassningar och särskilt stöd.

- De fokusområden som vi arbetat med är långsiktiga satsningar under flera år. Skolorna arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen för att möta elevernas behov, säger Lotta Wikström, sektorschef utbildning.

Insatser som ger resultat

Rektorn på Hjällboskolan och rektorn på Bergums skola berättar om vårterminens preliminära betygsresultat på respektive skola. De berättar även om vilka utmaningar de haft samt vilka insatser de arbetat med.

Preliminära betygsresultatet för niondeklassare i Angereds kommunala skolor

Göteborgs Stad redovisar betygsresultaten på två olika sätt. Dels redovisas resultaten för alla elever, dels resultatet för alla elever exklusive elever med okänd bakgrund. Med okänd bakgrund menar man elever som är asylsökande, har skyddad identitet eller saknar personnummer. Artikeln bygger på betygsresultat för alla elever i nionde klass i Angereds kommunala skolor.

  • Andelen alla elever som har gymnasiebehörighet har ökat från 39,9 procent till 42,7 procent jämfört med vårterminen 2017.
  • Andelen alla elever med betyg i alla ämnen har ökat från 52,4 procent till 52,8 procent jämfört med vårterminen 2017.
  • Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever har ökat från 159,4 till 164,1 jämfört med vårterminen 2017.
    ${loading}