Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning

Fotograf:

Publicerad 28 oktober 2021

Under 2021 har beslut om flera nya bostäder för personer med funktionsnedsättning tagits i nämnden för funktionsstöd. Beslut om ytterligare två nya boenden vid det nya området Fixfabriken i Kungsladugård togs på nämndens möte den 27 augusti.

”Vi behöver kunna erbjuda boende till vuxna personer med beslut. Det handlar om att personer med funktionsnedsättning har rätt tillgänglig bostad för att leva ett självständigt liv och få sina behov tillgodosedda. ” säger Åsa Hartzell, ordförande nämnden för funktionsstöd.

Nya bostäder med särskild service vid Fixfabriken i Kungsladugård

Nämnden beslutar att godkänna två nya bostäder med särskild service vid Fixabriken kvarter 3 och 6.  De två olika boendena kommer finnas i det nybyggda bostadsområdet vid Fixfabriken. Boendena innehåller åtta lägenheter var, gemensamma utrymmen och ytor för personal. Varje lägenhet innehåller två rum och kök. Preliminärt sker inflyttning under 2024.

”Enligt de behov vi ser framåt behöver vi utöka med cirka 350 bostäder fram till 2025. Men staden växer och det byggs bostäder på flera olika håll så det finns goda möjligheter att också utöka antalet bostäder med särskild service.” säger Åsa Hartzell, ordförande nämnden för funktionsstöd.

Plan för bostäder med särskild service

Nämnden för funktionsstöd har i uppgift att samordna och förmedla bostäder för personer med funktionsnedsättningar. På nämndens möte i augusti beslutades om en behovs- och produktionsplan för bostäder med särskild service 2022-2025.

Planen visar ett behov av cirka 350 fler lägenheter i bostad med särskild service och att ett stort antal av redan befintliga bostäder behöver renoveras. En långsiktig samordnad planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppnå ett socialt hållbart och inkluderande samhälle.

Under året har nämnden hittills godkänt nybyggnation av nio boenden med särskild service och en utbyggnad av ett befintligt boende. Totalt har förvaltningen för funktionsstöd cirka 1650 lägenheter i bostäder med särskild service.

”Behovs- och produktionsplan för bostäder med särskild service 2022-2025”.

Fakta om bostad med särskild service

Bostad med särskild service (BmSS) är ett boende för personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd i sitt boende. Boendeformen är enskilda lägenheter som ligger i en bostad med särskild service där det finns gemensamma utrymmen och bemannas av personal.

Insatsen bostad med särskild service söks och beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och socialtjänstlagen SoL. Läs mer om boenden för personer med funktionsnedsättning.