Göteborgs Stad blir kranmärkt

Fotograf:

Publicerad 26 maj 2021

Flaskvatten är 300 gånger mer klimatpåverkande än kranvatten. Därför ska nu alla stadens verksamheter kranmärkas. Det innebär att arbetsplatser och externa möteskonferenser ska vara fria från köpt vatten. Istället ska man använda dricksvattnet från kranen.

I engångsutredningen, som kommunfullmäktige beslutat om, står det att hela Göteborgs Stad ska kranmärkas senast 31 december 2021.

Kranvatten är bättre för miljön

Att producera och leverera en liter flaskvatten kräver 300 gånger mer energi och släpper ut 300 gånger mer växthusgaser, än kranvatten. Dessutom innebär vatten på flaska eller burk mycket avfall som måste tas om hand och materialåtervinnas, vilket i sin tur kräver energi. En del hamnar också fel och bidrar till nedskräpning och plast i havet. Kranvatten levereras utan förpackning direkt till din kran. Färskt, billigt och lokalproducerat.

Arbetet fortsätter

Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning som ursprungligen togs fram av Kretslopp och vatten år 2015. Branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattade initiativet och tog över märkningen som nu sprids nationellt. Några verksamheter i Göteborgs Stad är redan kranmärkta, bland annat Goteborg & Co, Stadsbyggnadskontoret och Kretslopp och vatten, men nu fortsätter alltså arbetet med att avveckla flaskvatten i hela staden för miljöns skull.