Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Tack till volontärer och donatorer!

Publicerad 15 juni 2020

Göteborgs Stad riktar ett stort tack till alla volontärer och donatorer för deras insatser under den pågående pandemin. Genom frivilligarbete och donationer har de bidragit till att det har funnits skyddsutrustning att använda på äldreboende, i hemtjänsten och i funktionshinderverksamheten.

Deras arbete har varit mycket värdefullt och medverkat till att öka säkerheten för våra brukare och medarbetare, säger Christina Eide, stadsdelsdirektör för SDF Askim-Frölunda-Högsbo med särskilt samordningsansvar för skyddsutrustning i Göteborgs Stad under coronapandemin.

Tillgången på kvalitetssäkrad skyddsutrustning har ökat på marknaden vilket gör att de ideella krafterna inte längre behövs i samma utsträckning. Göteborgs Stad avslutar därför samarbetet genom att rikta ett stort tack till alla som bidragit.

Tack alla som har bidragit!

Här är listan över de volontärer och donatorer som bidragit med en större mängd skyddsutrustning till Göteborgs Stad under den pågående pandemin. Göteborgs Stad har också fått mindre gåvor från privatpersoner som inte har dokumenterats, även till dem riktas ett stort tack.

Volvo Group
Genom sitt stora kontaktnät av leverantörer och tillverkare, bidragit med stora mängder visir och andningsskydd. Medarbetare har på sin fritid organiserat och producerat skyddsutrustning i form av visir och förkläden, där företaget bekostat materialet.

Volvo Cars
Genom sitt stora kontaktnät av leverantörer och tillverkare, bidragit med stora mängder munskydd.

Förklädeshjälpen
Ideell verksamhet där privatpersoner organiserat och producerat förkläden på sin fritid.

Skyddsrockar till vården i Göteborg
Ideell verksamhet där privatpersoner organiserat och producerat förkläden på sin fritid.

Visor Aid Göteborg
Ideell verksamhet där privatpersoner organiserat och producerat visirskalmar samt donerat plastfilm till dessa. 

Almondy AB
Större donation av skyddshandskar.

IKEA Group
Donerat möbler och inventarier till det gemensamma lager av skyddsutrustning som Göteborgs stad upprättat i samband med coronapandemin.

Mediq Sverige AB
Större donation av skyddshandskar.

Santa Maria AB
Större donation av skyddshandskar och förkläden.

Stena Recycling AB
Tillhandahåller lagerlokal för brandfarligt gods så som handsprit och ytdesinfektion.

Castellum
Tillhandahållit lagerlokal för Göteborgs stads gemensamma lager av skyddsutrustning.

${loading}