Dialog för bättre bemötande

Publicerad 27 november 2020

I samband med problemen med skolplaceringar blev det tydligt att grundskoleförvaltningen behöver bli bättre på bland annat dialog och bemötande. Den 25 november träffades vårdnadshavare, politiker, chefer och medarbetare i grundskoleförvaltningen för att prata om hur förvaltningen kan bli bättre på att bemöta vårdnadshavare.

Gruppen som träffades kommer att ses fler gånger framöver för att ha dialog om olika teman. Temat för den första träffen var just Bemötande: Vad innebär ett gott bemötande i praktiken och hur gör vi det?

Samtalen under kvällen siktade framåt och kom med olika förslag på vad som behöver bli bättre.

Arbetsgruppen kom bland annat fram till att:

  • Arbetet med skolplaceringar behöver ha mer fokus på elever och vårdnadshavare.
  • Handläggarna behöver ha rätt förutsättningar och ha kunskap om hur det ser ut lokalt i områdena där skolenheterna ligger och eleverna bor.
  • Det behöver bli lättare för vårdnadshavarna att komma i kontakt med rätt person. 
  • Förvaltningen ska visa att man tar ansvar hela vägen. 
  • Vårdnadshavarna behöver prata med handläggare som tar sig tid att verkligen lyssnar.

— Dialogen idag var verkligen ett lyft i arbetet. Det är precis det här vi behöver för att utveckla arbetet med skolplaceringarna eftersom vi vet att vi har mycket som behöver bli bättre. Särskilt viktigt är det eftersom vi vet att alla inte kommer att bli nöjda med skolplaceringarna framöver heller, säger Malin Vangstad som är tillförordnad enhetschef för myndighetsutövning samt projektledare för skolplaceringsarbetet.

Arbetsgruppen träffas vid fyra tillfällen under november och december.

Nästa träff har temat: Placeringsprocessen: Hur behöver vi arbeta för att öka begripligheten i processen med skolplaceringar för alla vårdnadshavare? Oavsett vad vårdnadshavarna har för bakgrund, utbildning, språkliga kunskaper och nätverk. De sista två träffarna kommer att fokusera på Kommunikation och Trygghet och förutsägbarhet. 

Färdig rapport i januari

I januari kommer grundskoleförvaltningen att presentera en rapport om vad arbetet med dialogerna har lett till och hur förvaltningen nu går vidare.