Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020 klockan 11:36 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Nattliga beläggningsarbeten på Tuvevägen, 28 september – 31 oktober

Fotograf:

Publicerad 16 september 2020

Underhållsarbete ska genomföras på Tuvevägen mellan Finlandsvägen och Knipplekullen den 28 september – 31 oktober. Arbetet kommer att genomföras under nattetid klockan 22.00 – 05.00.Underhållsarbetet består av fräsning/rivning av asfalt samt ny beläggning och arbetet bedrivs i södergående riktning. 

Biltrafiken kommer att påverkas när den passerar arbetsplatsen med begränsad framkomlighet där körfält stängs och trafiken regleras med flaggvakter för anslutande väg.

Ingen hastighetsnedsättning sker.


${loading}