Så går det för eleverna i Göteborgs Stads grundskolor

Publicerad 22 juni 2022

De preliminära kunskapsresultaten för vårterminen 2022 är klara. Pojkarnas kunskapsresultat ökar jämfört med förra året. Nu börjar arbetet med att analysera varför elevernas kunskapsresultat ser ut som de gör.

Eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3 ökar sina kunskapsresultat. Måluppfyllelsen för elever i årskurs 6 minskar något i andel elever som når alla mål. Överlag ligger kunskapsresultaten på ungefär samma nivå som resultateten för vårterminen 2021.

- Det är mötet mellan lärare och elev som är det viktiga i allt vi gör. Det är där det målmedvetna och långsiktiga arbetet med att förbättra elevernas kunskapsresultat sker. Därför är det roligt att se att fler elever i de lägre årskurserna ökar sina kunskapsresultat. Jag tror att det är en viktig och avgörande faktor för elevernas utveckling i att de ska bli behöriga till gymnasiet i årskurs 9, säger Martin Palm, biträdande utbildningschef på Göteborgs grundskoleförvaltning. 

Varför det ser ut som det gör vet vi först i november 

- Nu kommer vi att titta närmare på varför elevernas resultat ser ut som de gör. Det gör vi tillsammans med skolledning och medarbetare på våra skolor. Analysen och vad vi behöver göra för att skapa en ännu bättre skola för våra elever finns med i grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport. Den blir klar i november, säger Annika Hellström, kvalitetschef på grundskoleförvaltningen. 

Här hittar du mer information om årets skolresultat   

Preliminärt kunskapsresultat

Här kan du se elevernas preliminära kunskapsresultat på övergripande nivå för grundskolorna i Göteborgs Stad vårterminen 2022 

Årskurs 9

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar med 0,1 procentenheter. 

  • Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är oförändrad (78,4 %). 

  • Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 0,3 meritpoäng. 

Årskurs 6

  • Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 minskar med 0,7 procentenheter. 

Årskurs 3

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) ökar med 1,2 procentenheter. 

Årskurs 1

  • Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) ökar med 1,6 procentenheter. 

Förskoleklass

  • Andel elever som kan uppvisa intresse/förmåga i samtliga aktiviteter i kartläggningsmaterialet ökar (1,3 procentenheter) 

Har du frågor kontakta Annika Hellström, enhetschef för kvalitet och utveckling.