Arbete med fjärrvärme på Bleckvarugatan, 24 oktober – 22 december

Publicerad 11 oktober 2022

Fjärrvärmearbete kommer att utföras på Bleckvarugatan till spårvagnsdepån. Arbetet kommer att genomföras under dagtid klockan 06.30 – 16.00, under perioden 24 oktober – 22 december.

Ett utav körfälten kommer att vara avstängt under arbetets gång vilket gör att vägen kommer att vara enkelriktad. Det kommer att finnas skyltar på plats som hänvisar er rätt. Schakt genom infarter kommer att täckas med plåt. Gång och cykelväg påverkas ej.