Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 1 april 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Publicerad 17 mars 2020

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen gällande den nya virussjukdomen covid-19 (coronaviruset) och förstärker insatserna vid behov. Göteborgs Stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

På sidan goteborg.se/covid19 hittar du Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset covid-19.

    ${loading}