Unik rapport kartlägger språk-främjande insatser i förskolor

Fotograf: Katja Ragnstam

Publicerad 14 januari 2021

Förskoleförvaltningen har tagit fram en unik rapport som kartlägger och analyserar språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor. Rapporten visar att aspekter som bland annat flerspråkighet, dokumentation och ledarskap har stor betydelse för vilket faktiskt stöd varje barn får utifrån sina förutsättningar och behov.

Ett av förskolans viktigaste uppdrag

Anne-Marie Eckermark, även kallad Ami, arbetar som rektor på förskolorna i Eriksbo och engagerar sig särskilt för barns språkutveckling. Hon tycker att det är ett av förskolans viktigaste uppdrag.

Om barnen inte har språk eller möjlighet att kommunicera så har de inte en chans i sin kommande utbildning. Vi måste ge dem alla verktyg för att utveckla ett rikt språk och förmågan att kommunicera. Det är i grund och botten ett demokratiuppdrag vi har, säger Ami.

Rapport om språkfrämjande insatser

I slutet av 2020 publicerade förskoleförvaltningen en rapport som kartlägger och analyserar språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor. Rapporten ska fungera som underlag för förvaltningsnämnden och förvaltningsledningen så att de kan rikta det mest kvalificerade stödet till de förskolor som behöver det allra mest.

I rapporten lyfts aspekter som har stor betydelse för vilket faktiskt stöd varje barn får utifrån sina förutsättningar och behov. En sådan aspekt är att flerspråkighet ska tas tillvara på och inte begränsas. Detta eftersom svenska och andra modersmål är ömsesidigt förstärkande.  

Flerspråkighet som en viktig resurs i mötet med barnen

I rapporten framgår det att det saknas ett genomtänkt sätt för hur man bäst tar tillvara på flerspråkig personal i förskolan. Ami berättar att hon ser flerspråkig personal som en viktig resurs i mötet med barnen. Hon tycker att svenska och andra modersmål ska användas parallellt, och för det är flerspråkig personal avgörande.

Vi vet att har man ett välutvecklat modersmål så är det enklare att lära sig andra språk, i det här fallet svenska. Det är också viktigt att modersmålet inte stannar av i sin utveckling och bara blir ett hemmaspråk, säger Ami.

Zhean Mohammad Murad arbetar som förskollärare på Eriksbo Östergärde 3 med barn i åldrarna ett till fem år. Även hon brinner för språkutveckling och har ett interkulturellt förhållningssätt i sin undervisning.

Zhean och hennes kollegor talar tillsammans flera olika språk och kan därför stötta alla barn i både svenska och andra modersmål. Dessutom planerar de sin undervisning genom att söka upp ord och fraser på alla talade språk i gruppen. På så sätt inkluderar de flera språk och låter barnen få utveckla sin svenska och andra modersmål.

Vi märker att när barnen får stöd och känner att vi ser deras modersmål vågar de utmana sig själva i svenska, säger Zhean.  

Dokumentation är viktigt

Rapporten lyfter också hur viktigt det är med dokumentation, både under och efter insatsen. Dels för att kunna se tydliga resultat, eftersom förändring tar tid, och dels för att kunna utveckla undervisningen i förskolan.

På Eriksbo Östergärde 3 dokumenterar personalen flitigt. Zhean berättar att det är tack vare all dokumentation som de faktiskt kan se skillnad på barnens språkutveckling.

Ami berättar att de även för dokumentation som kan delas mellan förskolorna, för att ta tillvara på varandras arbetssätt och dela ”aha-upplevelser.” Hon säger att det kollegiala lärandet, delad kunskap, är mycket viktigt för att kunna utveckla verksamheten.  

Ledarskapet är viktigt för språkfrämjande insatser

För Zhean och hennes kollegor betyder det mycket att ha en rektor som engagerar sig för språkutveckling. Även detta är något som tas upp i rapporten som en viktig aspekt för att insatser ska vara framgångsrika.

När Ami brinner för språkutveckling blir vi också motiverade. Men vi måste kämpa tillsammans. Det går inte att applådera med en hand, det måste vara två, säger Zhean.

Det är en växelverkan, tillägger Ami. Det hjälper inte om jag ser till att tipsa och anmäla pedagoger till utbildningar om de inte lägger hjärtat i utbildningen. Det måste finnas ett engagemang från pedagogerna också och jag tror att vi har funnit varandra i den lusten för läsandet och språkfrämjandet.

Här kan du läsa om rapporten om språkfrämjande insatser.


Har du frågor om rapporten?

Kontakta Agneta Pihl, utvecklingsledare på förskoleförvaltningen: agneta.pihl@forskola.goteborg.se

Har du frågor om arbetet på förskolan?

Kontakta Anne-Marie Eckermark, rektor i Eriksbo:
anne-marie.eckermark@forskola.goteborg.se