Vi vill att du använder munskydd på flexlinjen och vid serviceresor

Publicerad 5 mars 2021

Vi vill att resenärer över 16 år använder munskydd så långt det är möjligt och utifrån var och ens individuella förutsättningar. Rekommendationen gäller samtliga serviceresor och även resor med flexlinjen. Vi rekommenderar även våra förare att använda munskydd och sedan tidigare gäller att förare som kör serviceresor ska använda skyddsvisir vid nära kontakt med resenären.

Vår uppmaning beror på att Folkhälsomyndigheten och att regionala myndigheter tills vidare rekommenderar resenärer i Västra Götaland som är 16 år eller äldre att bära munskydd i kollektivtrafiken. Detta för att minska smittspridning av covid-19.

Det här gäller kring munskydd:

  • Du ansvarar själv för att skaffa munskydd.
  • Bär munskydd oavsett vilken tid på dygnet du reser. 
  • Ta på dig munskyddet innan du reser behåll det på under hela resan. 
  • Bär munskydd om du är född 2004 eller tidigare. Det vill säga om du är 16 år eller äldre.

Fortsatt gäller att avstå från icke nödvändiga resor

Att hålla avstånd till varandra är ett effektivt sätt att minska risk för smittspridning av covid-19. Undvik onödiga resor. Överväg om du kan avstå från att resa. Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.