Digitalt seminarium: Så är det är att vara syskon till barn som har personlig assistans

Fotograf:

Publicerad 18 januari 2023

För den som vill veta mer om kunskapsbaserad socialtjänst och delaktighet utifrån anhörigperspektiv inom funktionsstöd finns chansen att delta i ett seminarium 10 februari. Seminariet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.

På programmet:

  • Ulrika Lilja, från förvaltningen för funktionsstöd talar om Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS och om sin kommande studie ”Perspektiv från syskon – en studie om upplevelser av att vara syskon till barn som har insatsen personlig assistans.”
  • Mikaela Starke och Elisabeth Olin från Göteborgs universitet berättar om sin forskning inom anhörigområdet: ”Familjen, en plats för formellt och informellt stöd och en plats för utsatthet”.

Seminariet vänder sig till förtroendevalda och personer som arbetar i såväl offentlig som privat verksamhet.
Anmälan görs via denna länk  och sedan får du en kallelse en vecka innan.
Datum: Fredag10 februari, klockan 9 – 11.30 
Plats: Digitalt via Teams, anslut dig via länken.