Pratbänkar uppmuntrar till spontana samtal

Pratbänken med sina gula detaljer och en skylt med förslag på samtalsämnen. Fotograf: Sofia Tillman

Publicerad 21 september 2021

Ett tjugotal nya bänkar har placerats ut på platser som uppskattas av seniorer över hela Göteborg. Förhoppningen är att pratbänkarna ska bidra till fler spontana möten och samtal mellan göteborgare i alla åldrar. De gula bänkarna är en del av Göteborgs Stads uppdrag Åldersvänliga Göteborg.

– Med pratbänken vill vi motverka ensamhet och öka möjlighet till mellanmänskliga möten i offentliga miljöer oavsett ålder, berättar Märta Lycken, enhetschef kvalitet och utveckling på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Pratbänken är en av de första insatserna i Göteborgs Stads handlingsplan för det Åldersvänliga Göteborg. Handlingsplanen har utvecklats utifrån göteborgsseniorers behov och erfarenheter i bred samverkan mellan förvaltningar, bolag och seniorer. Park- och naturförvaltningen har i samverkan med andra aktörer placerat ut pratbänkar över hela Göteborg.

– Genom att ställa ut pratbänkar vill vi skapa mötesplatser och bidra till ökad tillgänglighet och trygghet i vår stadsmiljö. Att bidra i arbetet med det åldersvänliga Göteborg är en självklar del av vårt uppdrag med att utveckla, tillgängliggöra och aktivera förvaltningens nya och befintliga platser, säger Gunilla Åkerström, enhetschef Stadsliv på park- och naturförvaltningen.

Plats för spontana möten och organiserade aktiviteter

Pratbänkens utformning är gjord för att vara särskilt tillgänglig och bekväm. Bänkarna har placerats ut på platser som seniorer uppgett som platser de tycker om. En gul skylt på ryggstödet uppmuntrar till mellanmänskliga möten och samtal. Bänkarna kommer även att användas för organiserade aktiviteter av exempelvis träffpunkter för äldre. Just nu planeras för fullt för lansering av pratbänkarna runt om i staden.

Åldersvänliga Göteborg

Göteborgs Stad är sedan 2015 medlem i Världshälsoorganisationens globala nätverk ”Age-friendly Cities and communities” tillsammans med fler än 1000 städer världen över. Städerna och kommunerna åtar sig att arbeta för att bli bättre platser att åldras på genom att ta vara på seniorers erfarenheter, kunskaper och engagemang. I medlemskapet ingår det även att ta fram en handlingsplan. Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg gäller från 2021 – 2024.


Relaterade länkar

Handlingsplan för åldersvänliga Göteborg

Generationsmöten i Centrum

För mer information kontakta:

Märta Lycken, enhetschef kvalitet och utveckling, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Marta.lycken@aldrevardomsorg.goteborg.se 

031 – 366 94 59