Rådet för funktionsstödsfrågor har utsett sina medlemmar

Fotograf:

Publicerad 20 september 2021

Nu är det klart vilka som ska ingå i rådet för funktionsstödsfrågor från civilsamhällets intresseorganisationer. Rådets uppdrag är att lyfta och driva frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning inom de områden nämnden ansvarar för.

Delaktighet inför beslut

Tidigare i år beslutade nämnden för funktionsstöd att starta ett råd för funktionsstödsfrågor. Uppdraget för rådet är att bevaka frågor som handlar om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och bidra i utvecklingen av det stöd som förvaltningen för funktionsstöd levererar.

”Vi vill att våra beslut grundar sig på behov och erfarenheter som finns hos de personer som får stöd av förvaltningen.” säger Åsa Hartzell, ordförande nämnden för funktionsstöd. 

Nämnden för funktionsstöd ska använda rådet som bollplank för att komma med information och synpunkter. Genom delaktighet från olika intresseorganisationer inom funktionsstödsområdet skapas en arena för möten med de grupper som berörs av nämndens beslut.

Intresseorganisationer representerar civilsamhället

Rådet för funktionsstöd består av fem politiska representanter från nämnden för funktionsstöd och 11 representanter från föreningar och intresseorganisationer i civilsamhället. Representanterna i rådet ska spegla sammansättningen av funktionsnedsättningar hos mottagarna av de stödinsatser som ingår i förvaltningen för funktionsstöds uppdrag.

Tillsammans med Funktionsrätt Göteborg utser förvaltningen för funktionsstöd representanter till rådet. Representanterna väljs in under en mandatperiod.

”Det är mycket viktigt att funktionsrättsorganisationer har möjlighet att lämna synpunkter och påverka politiska beslut när det gäller stöd till människor berörda av funktionsstödsnämndens beslut. För oss är det självklart att inga beslut om oss fattas utan oss.” säger Ulla Adolfsson, representant i rådet från Autism- och Aspergerföreningen. 

Invalda representanter från funktionsrättsrörelsen:

Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen
Anne Lönnemark, Autism- och Aspergerföreningen
Elisabeth Bramfors, Attention
Christina Simonsson, FUB
Anders Andersson, Strokeföreningen, Afasiföreningen
Johanna Sandström, Intresseföreningen för Schizofreni
Lasse Alfredsson, NSPH Västra Götaland och Göteborg
Anders Ziethén, Synskadades riksförbund Göteborg
Dennis Bokedal, Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
Susanne Ottosson Rösmark, RBU
En plats fortfarande vakant

Invalda representanter från nämnden för funktionsstöd:

Åsa Hartzell (M), ordförande nämnden för funktionsstöd och rådet för funktionsstödsfrågor
Jens Adamik (L)
Åsa Nilsson (Fi)
Joakim Berlin (S)
Eva Svensson (D)


Mer information om rådet för funktionsstödsfrågor

Reglementet för funktionsstödsfrågor