Underhållsarbete på gatorna i Grimmared, oktober — november (etapp 5)

Publicerad 27 september 2021

Arbeten kommer att utföras på Harmonigatan, Vaktmansgatan, Storedalsgatan, Svetsaregatan och Björkedalsgatan. Arbete utförs på under oktober tom november på vardagar mellan klockan 6.00 – 18.00.

Inledningsvis justeras brunnar och trasiga/slitna brunnar byts ut, därefter rivs befintlig betongkantsten och gångbana. Körbanan fräses och justeras med asfalt och sedan läggs ett nytt lager asfalt på körbanan.

Efter att ny betongkantsten satts, och gångbanan justerats, läggs slutligen ett nytt lager asfalt på gångbanan.

Påverkan för trafikanter och närboende:
Gata och gångbana kommer att beläggas med parkeringsförbud när arbetet utförs. Bullrande och vibrerande arbetsmaskiner kommer att användas.

Förändrade höjder på väg och trottoar kan påverka infarten till er fastighet, därför bör ni kontrollera och vid behov justera er infart före asfalteringen.

För att kunna utföra arbetet behöver all växtlighet som hänger ut över gata/gångbana röjas bort. På goteborg.se/fastighetsagaransvar kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Gatan kommer att sprutas med asfaltklister i samband med asfalteringen av gatan. När klistret har blivit påfört måste Ni vara försiktiga på grund av risken för halka och nedsmutsning.