Beslutat av socialnämnden Centrum 21 september 2021

Publicerad 20 oktober 2021

Här kan du läsa vad politikerna beslutade om på sitt sammanträde den 21 september.

Under Handlingar och protokoll på goteborg.se hittar du protokollet från socialnämnden Centrums möte.