Renovering av bro på Stora Fiskebäcksvägen, 20 september – december

Publicerad 13 september 2022

Bron som leder Stora Fiskebäcksvägen över en gång- och cykelbana vid Västes gata behöver renoveras. Arbetet startar 20 september och utförs vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30.

Räckesbalkar och broräcke kommer att uppdateras till den senaste standarden för att öka säkerheten. Nytt tätskikt (isolering) kommer att skydda brobaneplattan och förebygga eventuellt läckage.

Arbetet startar 20 september och utförs vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30. Arbetet pågår under hela hösten och beräknas vara klart i december.

Ett körfält på Stora Fiskebäcksvägen kommer att vara avstängt under byggtiden. Trafiken kommer att regleras med hjälp av trafiksignaler. Gång- och cykelbanan under bron kommer inte att påverkas. Busshållplatserna kommer tillfälligt att flyttas.

Buller och damm som uppkommer under byggtiden kan upplevas som störande.