Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 29 maj 2020 klockan 15:41 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Dricksvattenförsörjningen i Göteborg är trygg

Publicerad 14 april 2020

Varken Göteborg eller Sveriges övriga kommuner har problem med dricksvattenförsörjningen i samband med coronapandemin. ”Inga risker för kemialietillgången” säger vd:n för Svenskt Vatten. Kretslopp och vatten, som producerar Göteborgs dricksvatten, håller med.

Maria Bergstrand på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uttalade sig igår om att det skulle finnas risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen vilket skulle kunna få konsekevenser för dricksvattentillgången på sikt. Senare förtydligade hon sig med att ingen ska vara orolig för att dricksvattnet ska ta slut, utan att hon ville peka på att pandemin påverkar hela samhället.

– Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, kommenterar Pär Dalheim, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten i VA-tidskriften Cirkulation.

Pär Dalheim har inte fått några signaler från kommuner och kommunala bolag med ansvar för vattenförsörjningen om några problem. Han påpekar dock att Svenskt Vatten förbereder för ett värsta-scenario där dricksvattenproduktionen säkerställs och prioriteras före annan industri i fall det verkligen någon gång skulle uppstå brist.

Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionen på Kretslopp och vatten håller med:

– Vi i Göteborg har hela tiden kontakt med våra kemikalieleverantörer och ser inga tecken på att en bristsituation kommer att uppstå.

    ${loading}