Byte av vägtrumma på Hovås Bronsåldersväg, 8 augusti - 19 augusti

Publicerad 29 juni 2022

Vägtrumman på Hovås Bronsåldersväg behöver bytas ut då den är i dåligt skick. Arbetet utförs dagtid klockan 07:00 – 16:00.

Framkomligheten på vägen kommer att vara begränsad i båda riktningar för alla typer av fordon under dagtid 07:00 – 16:00 perioden 8 augusti – 19 augusti.

Arbetet medför buller.