Asfaltering på Kristinelundsgatan, 24 juni – 12 juli

Publicerad 20 juni 2022

Arbetet sker dagtid klockan 07:00-16:00, under perioden 24 juni – 12 juli. Framkomligheten kommer att vara begränsad.

Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar samt justera kantsten och asfaltera trottoar. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.

Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, och vi ber om er förståelse för detta. Ta gärna alternativa vägar om möjligt. När det inte går att passera så kommer flaggvakter att hänvisa er rätt.