Händer på baden 2017

Publicerad 9 juni 2017

Även i år bjuds det på gott om möjligheter till bad, lek och umgänge under sommaren 2017. Badplatsvärdar som håller rent och svarar på frågor, nya bryggor, lekplatser och aktiviteter på badplatser och olika plasklekar är exempel på den service som finns på Göteborgs 24 kommunala badplatser under badsäsongen 2017.

Fortsätter med badvärdar som håller ordning

Perioden 10 juni till 10 augusti är högsäsong på badplatserna. Då är toaletterna öppna och de största baden städas dagligen, mindre bad tre till fem gånger i veckan. Badplatsvärdar finns på plats och cirkulerar mellan baden för att hålla rent, städa toaletter, rensa ogräs, svara på frågor från besökare och hjälpa till med enklare omplåstringar. Askimsbadet är bemannat fram till kl 20.00.

Länk till mer information om skötsel av badplatser.

Livräddare på tre badplatser

Genom svenska livräddningssällskapet finns det livräddare på Askimsbadet, Fiskebäcksbadet och Bergsjöbadet i sommar. Även om det finns livräddare på plats badar är det fortfarande eget ansvar som gäller när du badar.

Upprustning av byggnader och bryggor

Fiskebäcksbadet har fått en ny brygga, som ersätter den tidigare som stormen Urd tog. En ny toalettbyggnad håller på att byggas på badet men den hinner tyvärr inte bli klar innan sommaren. Den gamla toalettbyggnaden står kvar till dess att den nya är klar. Avspärrningar runt byggplatsen gör att det kan bli lite trängre på stranden i sommar.

Den gamla badvaktarstugan på Askimsbadet rustas upp. I sommar används den av livräddarna men under terminstid kommer den göras om till ett naturpedagogiskt centrum, som skolor kan använda i undervisningen. På Askimsbadet kommer det även att göras en del justeringar i entréområdet för att försvåra mopedkörning i området.

Näsetbadet har fått en allmän upprustning under vintern med stabilisering av kajen och upprustning av trappor. Entrén till Aspholmen (Saltholmen) rustas upp och Härlanda tjärn får en ny lekplats som står klar till midsommar.

Aktiviteter för den rastlösa

En del av badplatserna har lekplatser, utegym och andra aktivitetsytor. Du hittar information om detta på goteborg.se eller i badplatsappen. Under soliga sommardagar förvandlas bokbussarna till badbussar. Då är bussarna parkerade på Delsjöns och Askims alternativt Härlanda tjärns badplats mellan klockan 10 och 16 på vardagar, 26 juni - 4 augusti. Förutom att du kan låna böcker, tidskrifter, film och TV-spel bjuder vi också på sagostunder för de yngsta besökarna.

Sommarsimskola finns också på en del badplatser. Du hittar information om det på Svenska Livräddningssällskapets webbplats.

Vattenkvalitet och temperatur

Park- och naturförvaltningen tar badtemperaturen på flera av badplatserna, 10 juni-10 augusti. Du kan se dem i badplatsappen och på badplatsappen.se. Park- och naturförvaltningen tar även prover av vattenkvalitén, cirka tre gånger under sommaren. Resultatet publiceras på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Grilla med försiktighet och koppla hunden

Tänk på att du inte får grilla direkt på klippor eller gräs. Alla kommunala badplatser har speciella insamlingskärl för engångsgrillar. Information om eldning utomhus och eldningsförbud får du via Räddningstjänstens telefontjänst på 031-335 29 80 eller via deras webbplats.

På Askimsbadet, Härlanda tjärns badplats, Lillebybadet och Näsetbadet får hundar inte vistas överhuvudtaget mellan 1 maj och 15 september. På övriga badplatser ska hunden vara kopplad, även i vattnet.

Plask- och vattenlekar i Göteborg

Om du inte har lust eller möjlighet att besöka stadens badplatser, finns det vattenlekar på olika ställen i Göteborg.

Du hittar information om dem här.

Bra länkar:

Hitta badplats i Göteborg (de badplatser som park- och naturförvaltningen sköter)

Ordningsregler på Göteborgs Stads badplatser

badplatsappen.se (information om appen samt uppmätta badtemperaturer)

Havs- och vattenmyndighetens information om vattenkvalitet och badtemperatur

Sommarsimskola utomhus

Bokbussen i Göteborg