Kommunikation om skolplacering och möjligheten att önska skola

Fotograf:

Publicerad 12 januari 2023

Söndag den 15 januari öppnar ansökningsperioden för dig som vårdnadshavare som vill önska skola för ditt barn. Här kan du läsa mer om hur grundskoleförvaltningen kommunicerar och när.

Broschyrer till dig som vårdnadshavare

I slutet av december skickade vi ut en broschyr till dig som vårdnadshavare. Den skickades hem till ditt barns folkbokföringsadress. Broschyren skickades till barn som antingen ska börja i förskoleklass eller som går sista årskursen på sin skolenhet och därför behöver byta skolenhet nästa läsår för att gå klart grundskolan. 

Det finns tre olika versioner av broschyren.

Lokalt anpassad information 

I början av terminen får de elever som ska byta skolenhet med sig ett informationsblad hem från skolan alternativt så skickar din skola detta via e-post eller Vklass. Meningen med den lokala informationen är att göra det mer tydligt för dig som vårdnadshavarna. Där kan du på förhand se vilka utmaningar och förutsättningar din skolenhet har.Informationen kommer att delas ut av din skola. 

Affischer och informationsblad till förskolor 

I slutet av december skickade grundskoleförvaltningen affischer på svenska och vissa andra språk till alla kommunala och fristående förskolor i Göteborg.  

Om du saknar någon information kan du hitta både broschyr och informationsbladwww.goteborg.se/onskaskola. Där kan du också läsa mer om skolplaceringar och önska skola.