Föreningar på Hisingen kan nu ansöka om extra bidrag för sociala insatser

Publicerad 9 september 2022

Nu finns nya medel på totalt 5 miljoner kr som föreningar på Hisingen kan söka. Medlen är för att stärka sociala insatser i syfte att motverka nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer.

Socialnämnden Hisingen har beslutat om att utlysa 5 miljoner kr till föreningar på Hisingen. Syftet är att stärka föreningars möjligheter att arbeta med sociala insatser som ska förebygga och förhindra nyrekrytering av unga till kriminella gäng. Medlen kan sökas för att till exempel rekrytera nya ledare till föreningslivet, arrangera utbildningar för föräldrar eller utveckla en verksamhet.

Bedömningen av ansökningarna görs i enlighet med Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället.

Sista datum för ansökan 2 oktober

Föreningar kan skicka in sin ansökan som PDF eller via webben senast den 2 oktober 2022. För att ansöka gör du så här:

 • Gå in på länken: Ansök om och redovisa lokalt föreningsbidrag - Göteborgs Stad (goteborg.se)
 • Gå in på fliken ”Hisingen” och scrolla ner till “Ansökan om lokalt föreningsbidrag” för att hitta webbansökan och PDF.  
 • Beskriv så noga det går på vilket sätt er ansökan kommer att ge fler möjlighet till sociala insatser för att motverka nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer. Det går bra att bifoga kompletterad beskrivning och/eller budget för att underlätta handläggningen.  
 • Namnge att ansökan gäller utlysningen "extra utlysning föreningslivet 2022" under rubriken Fyll i vilket bidrag det gäller på sida 1. 

 För att ansökan ska bli godkänd behöver du skicka in följande dokument direkt med ansökan:

 • Föreningens stadgar 
 • Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet: 
 • Protokoll  
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning  
 • Revisionsberättelse
 • Godkänt bankgiro eller postgiro som är kopplade till föreningen. 

 Redovisning ska göras som vanligt på webben eller blankett när insatsen är avslutad. 

 Har du frågor? Kontakta oss

 Helene Mellander, telefon: 031-366 51 83  

Milyon Tekle-Haile, telefon: 031-366 90 15  

Viktoria Svensson Tordenborn, telefon: 031-366 70 79 

E-post: foreningsstod@socialhisingen.goteborg.se