Njut av havet, höjden eller Hjällboskogen i tre olika naturområden

Jämmerberget: I söder ligger Böneredsåsen, ett jordbrukslandskap med slingrande vägar och gärdesgårdar.

Publicerad 21 juli 2020

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Naturen är mycket varierande och här finns något för alla. Ibland behöver man inte ta sig så långt bort för att njuta av naturen.

Utsikt, promenadslingor och järnåldersfynd i Hjällboskogen

På bergskammen i Hjällboskogen, på branterna ner mot Angeredsleden, har du en mäktig utsikt över Göta älvdalen. Bredvid ligger skogsområdet med promenadslingor och gläntor. I den frodiga dalgången i norra delen finns ädellövskog och i den södra delen finns en domarring från järnåldern.

Information om Hjällboskogen på goteborg.se

Folder om Hjällboskogen

Hitta hit  

Hjällboskogen ligger i östra Göteborg i närheten av Hjällbo centrum. Från Bergsgårdsskolan kan du ta dig in i områdets södra delar och från den centrala delen når du Hjällboskogen från Hjällbovallen vid Knattens väg och i norr vid Blixtgatan.

Att göra  

I Hjällboskogen finns ett 2,5 kilometer långt elljusspår och ett skogsområde med promenadslingor. Mitt i Hjällboskogen ligger Hjällbovallen med fotbollsplaner. Längst söderut ligger Bergsgårdsskolan med sitt uteklassrum där även allmänheten kan sätta sig ner och äta sin medhavda picknick. Är du intresserad av kulturhistoria så finns här en domarring från järnåldern i området.


Tillgänglighet  

Området är kuperat.

Toalett   

Finns inte.

Parkering 

Finns vid Hjällbovallen och Hjällbo centrum.

Cykelparkering  

Finns utanför Hjällbovallen.  

Närmaste hållplats 

Buss: Bredfjällsgatan, Hjällbo eller Gropens gård.

Välen bjuder på fågelskådning, betesmarker och naturstig

Välen är naturreservat sedan några år tillbaka och det finns höga naturvärden här. Det finns strandängar som betas av skotsk höglandsboskap, hällmarker, och ekmarker. Stora ån mynnar i havet i reservatets utkant. Ett spännande område som bjuder på rikt fågelliv och både historiska och nutida guldkorn.

Information om Välen på goteborg.se 

I alla naturreservat finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra.
Information om föreskrifter för Välens naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats

Folder om Välen

Hitta hit 

Välens naturreservat ligger längs Stora ån och viken där ån mynnar i havet. Geografiskt ligger Välen söder om Frölunda torg och norr om Askimsbadet.

Att göra 

Från fågeltornet ser man ut över Välenviken men det är lite svårt motljus nu under sommaren, så återkom gärna till hösten och titta på rastande fåglar på strandängen. Här finns flera fina områden att promenera till, till exempel ekbackarna, det finns en i nordost och en i sydväst.

Följ naturstigen och vandra runt i både nutid och dåtid.

Ett lite udda inslag i ett naturreservat är boulebanorna i områdets sydöstra del. De fanns i området innan det blev ett reservat och har fått vara kvar. Här finns också flera bärbuskar, både krusbär och vinbär. Varsågoda att smaka när de mognat!

Tillgänglighet  

Fågeltornet vid parkeringen har en ramp och från parkeringen kan man gå utmed betesmarken på gång- och cykelvägen och sedan gå en grusstig som leder ut längs ån fram till Torstens äng. Det är en liten slåtteräng som fortfarande slås varje år.

Toalett  

En friluftstoalett finns vid parkeringen.

Parkering  

Finns med infart från Näsetvägen, mittemot Bronsåldersgatan.

Cykelparkering  

Det finns en cykelparkering vid parkeringen.

Närmaste hållplats 

Buss: Kannebäck eller Välen.   

Slående utsikter från Jämmerberget

Jämmerberget bjuder på fina vyer över ett gammalt odlingslandskap och över Göta älv. I söder ligger Böneredsåsen, ett jordbrukslandskap med slingrande vägar och gärdesgårdar. Högsta punkten på Jämmerberget är 100 meter över havet. Härifrån kan du se bostadsområdet Kärra i öster och jordbrukslandskapet Larsered i väster.

På sluttningen ner mot Kärra centrum finns gamla stengärdsgårdar, spår av terrassodlingar och gamla husgrunder med fruktträd. Nordväst om Clarebergs herrgård finns en frodig bäckravin med många olika sorters växter. Här finns också en damm där det tidigare låg en kvarn.

Information om Jämmerberget på goteborg.se

Folder om Jämmerberget


Hitta hit  

Jämmerberget ligger på Hisingen, nära Kärra Centrum.

Att göra 

Runt Jämmerberget finns en 2,1 kilometer lång och belyst stig. En bronsåldersgrav finns uppe på Jämmerberget. Clarebergs ridklubb med ridvägar och herrgården ligger i den nordöstra delen.


Tillgänglighet  

Terrängen är kuperad på Jämmerberget

Toalett  

Finns inte. 

Parkering   

Bilparkering finns vid ridskolan i Klareberg (Clarebergs ridklubb).

Cykelparkering 

Finns ingen.   

Närmaste hållplats 

Busshållplats: Kärra centrum eller Burmans gata.  

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer 

Vi har alla ett ansvar att minska risken för smittspridning av Covid 19. Av omsorg om varandra, för allas säkerhet och solidaritet med riskgrupper, tänk på att:  

  • alltid hålla avstånd oavsett om du promenerar, tränar, har picknick eller slår dig ner för att vila 
  • om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket  
  • inte samlas i stora grupper 
  • fika och rasta på platser med utrymme  
  • ta med ditt skräp hem om det inte finns papperskorg eller om den är full 
  • hålla hunden kopplad 
  • ha koll på vad som gäller för att grilla och elda i naturen
  • följ allemansrätten. 

Du hittar fler tips på platser att besöka, där du kan vara ute och njuta på säkert avstånd från andra besökare på goteborg.se/utochnjut