Uppmaning till allmänheten – gå inte ut på isen på Delsjöarna!

Fotograf: Frida Winter

Publicerad 29 december 2021

Isarna på både Stora och Lilla Delsjön är osäkra. Det beror på att Göteborgs Stad tar vatten för dricksvattenproduktion från Delsjöarna.

Delsjöarna är Göteborgs råvattenmagasin. Hit pumpas vattnet från Göta älv. Skulle vattnet i älven inte ha en bra kvalitet – till exempel på grund av höga salthalter eller grumlighet på grund av regn och vind – används istället vattnet i Delsjöarna. Det gör att vattennivån kan variera och eventuell is kan då snabbt spricka. Göteborgs Stad uppmanar allmänheten att inte gå ut på isarna på Delsjöarna.