Byggnation av gång- och cykelbana genom Frihamnen, 19 september – 23 oktober

Publicerad 15 september 2022

Trafikkontoret ska bygga en ny gång- och cykelbana genom Frihamnen. Den ska byggas för att binda ihop Frihamnen med Lindholmen. Arbetet utförs dagtid klockan 07:00 – 16:00 under perioden 19 september – 23 oktober.

Arbetet medför buller men det ska gå att ta sig fram som vanligt.