Utbyte av Bullerplank på Björlandavägen, november 2021 – januari 2022

Fotograf:

Publicerad 9 november 2021

Bullerplanket som idag finns på Björlandavägen har drabbats av röta och behöver därav ersättas med ett nytt. Arbetet utförs från november 2021 – januari 2022 och kommer att pågå vardagar mellan klockan 07 -16.30.

Gång-och cykelbanans bredd kommer att bli något mindre under tiden som arbetet utförs men kommer fortfarande att vara i bruk. Boende på närliggande fastigheter kan komma att uppleva buller från arbetet.