Isarna kan vara osäkra, var försiktig!

Fotograf: Lars Johansson

Publicerad 11 februari 2021

Med fint och kallt vinterväder kan det vara lockande att ge sig ut på nyfrusna sjöar och vattendrag för att åka skridskor, fiska eller promenera. Isarna kan dock vara osäkra, så var försiktig.

Ger du dig ut på havs- eller sjöis är det bra att tänka på följande:

  • Var aldrig ensam på isen!
  • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen!
  • Prova alltid isen med ispik om du är osäker.
  • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst tio centimeter tjock.
  • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
  • Lär dig var isens svaga platser är: "vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn"
  • Ju högre fart du har, ju längre kommer du ut på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
  • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
  • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Följer du dessa råd minskar du risken för att en olycka ska inträffa. Om det ändå skulle hända något, så minskar du konsekvenserna av det.

Ingen skottning av naturisar

Park- och naturförvaltningen skottar inga naturisar på grund av säkerhetsrisken det skulle innebära för våra medarbetare. Att isen är skottad av kommunen kan också ge en falsk indikation på att den är säker, något som snabbt kan förändras vid till exempel väderomslag. 

Vi kontrollerar inte istjocklek och bärighet. Det är allas ansvar att själva bedöma om isen är säker att vistas på.

Gå inte ut på isen på Delsjöarna

Lilla och Stora Delsjön är dricksvattentäkter och därför fungerar de inte som vanliga sjöar när det blir is. Det går inte att bedöma om isen är säker på samma sätt som på en vanlig sjö eftersom omständigheterna kan förändras snabbt.  Vattennivån kan stiga och sjunka med flera decimeter vilket innebär att isens kvalitet snabbt kan förändras. Läs mer om de speciella förhållandena på Delsjöarna.

Lär dig mer om säkerhet på isen

Issäkerhetsrådets tips och råd https://www.issakerhet.se/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tipsar om säkerhet på isen. Här kan du också se en film om vad du ska göra innan du ger dig ut: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/sno-och-is/sakerhet-pa-isen/