Till innehåll

Välkommen till öppet förmöte 18 september och nämndmöte 24 september i Askim-Frölunda-Högsbo

Publicerad 9 september 2019

Har du tankar eller synpunkter kring något ärende som nämnden tar upp vid nästa nämndmöte eller någon annan fråga som berör dig som medborgare? Kom till öppet förmöte 18 september!

Tid för öppet förmöte: 18 september klockan 18:00–19:00
Plats: Frölunda bibliotek vid Frölunda torg

Stadsdelsnämndens politiker kommer att lyssna och samtala kring frågor som engagerar dig.

Tid för nämndmöte: 24 september klockan 17:00
Plats: Frölunda kulturhus, Lilla salen

Du är välkommen att lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Några ärenden som behandlas:

  • Uppföljningsrapport augusti 2019
  • Yttrande till kommunstyrelsen över remiss strategisk planeringsfunktion-fortsatt utredning av facknämndernas organisation

Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj SDN Askim-Frölunda-Högsbo).

Politiker i Askim-Frölunda-Högsbo

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga politiker i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo: Politiker i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsnämnd

    ${loading}