Spårarbete vid Johannesplatsens cirkulationsplats, 5 december – 16 december

Publicerad 23 november 2022

Arbetet måste utföras vid cirkulationsplatsen mellan Johannesplatsen och Stigbergsliden för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras nattetid.

Arbetet kommer att påbörjas under dagtid den 5 december klockan 07.00 – 16.00 och övergå till nattetid samma dag och pågå under perioden 5 december – 16 december klockan 21.00 – 06.00.

Det kan uppstå buller under arbetets gång, men vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Rondellen kommer att vara avstängd för fordonstrafik, gående och cyklande. Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas utav arbetet. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se