Fortsatta förberedelser för flytt av träd inför utbyggnad av Hamnbanan

Att flytta träd är ett sätt att bevara dem när Trafikverket bygger ut Hamnbanan till dubbelspår. Nu förbereds en stor ek för flytt. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 8 oktober 2019

Under de närmaste två veckorna fortsätter Trafikverket att förbereda den stora eken vid fotbollsplanen i Krokängsparken för flytt. Eken ska flyttas för att bevaras under utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår.

Redan under hösten 2017 började Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad, att förbereda eken för flytt. Eftersom trädet är så stort att det inte kan flyttas med mobil trädflyttningsmaskin så behöver det förberedas under minst två växtsäsonger inför flytten.

Under 2018 grävdes ett vitaliseringsdike på två sidor om eken i trädets rotsystem för att skapa en kvadratisk jordklump. Det är de två återstående sidorna av vitaliseringsdiket som ska grävas under vecka 41/42.

När diket är grävt gödslas marken runt rötterna med ekologiskt gödselmedel och schaktväggarna täcks med byggplast. Därefter läggs ett lager av humus- och näringsrik jord samt grov träflis ovanpå rotsystemet för att stimulera rotklumpen så att nya rötter växer ut.

Eken kommer att förberedas successivt fram till dess att den flyttas någon gång mellan 2020 och 2023 till en ny plats vid fotbollsplanen.

Information på Trafikverkets webbplats om förberedelserna av eken som ska flyttas.

Fakta om Hamnbanan, delsträckan Eriksberg-Pölsebo och ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö”

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig. För att kunna öka kapaciteten för godstrafik till och från Göteborgs hamn ska banan byggas ut till dubbelspår i tre etapper. Två av tre etapper är klara.

Byggstart för den sista etappen, delsträcka Eriksberg–Pölsebo, är januari 2020. Den går från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron och är 1,9 kilometer lång, varav 1,1 kilometer byggs i tunnel.

Denna del av Hamnbanan får en ny sträckning med tråg och tunnlar under grönområdena Krokängsparken och Bratteråsberget. För att minimera påverkan och kunna återställa park och naturmiljö, har Trafikverket i samråd med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, tagit fram ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”, där flytt av träd för att bevara dem är en åtgärd.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om skydd av naturmiljön Hamnbanan och om flytt av träd.

    ${loading}