Renova Miljö fortsätter hämta returpapper tillsvidare

Publicerad 7 december 2021

(Uppdaterad 20 december 2021) Renova Miljö har tidigare meddelat att de slutar samla in returpapper efter årsskiftet. Efter önskemål från kunderna har de nu beslutat att fortsätta med insamlingen tillsvidare.

Om du har avtal med Renova Miljö för insamling av returpapper och vill fortsätta med det behöver du inte göra något. Din tjänst fortsätter som vanligt.

Dessa entreprenörer samlar in returpapper och är godkända (auktoriserade) av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad:

PreZero gå till PreZeros hemsida eller kontakta PreZero på 031-67 94 40 eller gbg.se@prezero.com

Ragn-Sells gå till Ragn-Sells hemsida eller kontakta Ragn-Sells på 0771-88 88 88 eller kundservice@ragnsells.com

Remondis — kontaktuppgifter till Remondis

Renova Miljö  kontaktuppgifter till Renova Miljö

Stena Recycling — gå till Stena Recyclings hemsida eller kontakta Stena Recycling på 010-445 86 00 eller goteborg@stenarecycling.se

REMONDIS SWEDEN AB tidigare Veolia Recycling — kontaktuppgifter till Veolia

Kommunen tar över ansvaret för insamling av returpapper 2022

Vid årsskiftet upphör producentansvaret för returpapper. Då tar istället kommunen över ansvaret och kostnaden för insamling och återvinning returpapper. Returpapper är alla tidningar: dagstidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger, kollegieblock, pocketböcker och liknade produkter av papper.

Kontakt

Om du har frågor om kommunens ansvar för insamling av returpapper, kontakta:

Edit Eliasson, kundsamordnare
Telefon: 031-3687406
E-post:  edit.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se   

Emma Hilmersson, projektledare
Telefon: 031-368 27 11
E-post: emma.hilmersson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Om du har frågor om ditt avtal med någon av entreprenörerna, kontakta respektive entreprenör.