Trafikverket förbereder träd för flytt inför bygget av Västlänkens station Haga

Under sensommaren förbereds träd för flytt inför bygget av Västlänkens station Haga. Fotograf: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 17 augusti 2018

Den 20 augusti börjar Trafikverket förbereda inför kommande flytt av träd inom Västlänkens deletapp Haga.

Förberedelserna innebär bland annat att Trafikverket stängslar, beskär och binder upp träd plus att de anlägger tillfälliga vägar för att komma åt de stora träd som senare ska flyttas med hjälp av lyftkran eller trailer. Träden som ska flyttas finns främst i Nya allén och i Kungsparken.

Läs mer på Trafikverkets webbplats