Grundskoleförvaltningen en av sju som har fått ”Guldtrappan"

Publicerad 24 september 2021

Varje år delas Guldtrappan till organisationer som arbetar för att utveckla elevernas digitala kunskaper och kompetens.

— Inom förvaltningen har vi arbetat med att skapa förutsättningar och utveckla det digitala lärandet i undervisningen. Det är ett arbete både på kort sikt och för framtiden. Att vara en av sju som får utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi är på god väg, säger Per Wikström, avdelningschef för kvalitet, samordning och utveckling.

Han framhåller samtidigt att framgångarna är resultat av lagarbete med lärarna på skolorna och enheten digitalisering och innovation.

Stiftelsen Guldtrappans hemsida beskriver varför grundskoleförvaltningen får utmärkelsen:

” Göteborgs stads grundskolor har byggt upp en digitaliseringsstrategi som är kopplad till identifierade behov av förstärkt kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet mellan skolor. Utifrån sin stora organisation har huvudmannen arbetat fram en tydlig styrkedja med uttalade förväntningar på samtliga nivåer. I det strategiska arbetet görs också långsiktiga fortbildningsinsatser som utgår från lärarnas behov liksom att elevernas behov styr valet av digitala verktyg. Variationen av lärresurser och verktyg förverkligas genom att Göteborgs stads grundskolor har infört central finansiering av digitala verktyg. Sammantaget lägger detta en bra grund för den fortsatta utvecklingen i kommuns grundskolor.”

Här kan du läsa mer om Guldtrappan och stiftelsen som står bakom.