Fjärrvärmearbete på Bellmansgatan, februari – december

Fotograf:

Publicerad 11 februari 2022

Göteborg Energi ska under 2022 byta ut ledningarna ifjärrvärmenätet på Bellmansgatan. Detta behöver göras p.g.a. att dom befintliga ledningarna är gamla. Arbetet kommer att utföras februari – december, vardagar mellan klockan 07 – 16.

Trafikpåverkan

All parkering på Bellmansgatan kommer att försvinna. Ordinarie körfält kommer att stängas av och trafiken flyttas till parkeringsytorna istället. Endast mindre ingrepp ska göras i gångbanorna och gångtrafikanter kommer att kunna ta sig fram som vanligt. Bellmansgatan kommer att stängas av för genomfart vid två tillfällen under projektet och detta kommer att skyltas upp på plats i god tid innan.