Bullerplank mellan Säröleden och  Askims Pilegårdsväg, april – november 2022

Fotograf:

Publicerad 8 april 2022

Ett bullerplank ska byggas på bullervallen utmed Säröleden för att minska trafikbullret för boende i Pilegården. Arbetet utförs april – november 2022, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00.


Under tiden som arbetet pågår kommer grönområdet mellan Säröleden och Askims Pilegårdsväg vara avstängt. När sedan planket är färdigbyggt kommer grönområdet få några nya träd och buskar för att sedan öppnas upp igen.