Webbenkät om trafikmiljön för gående och cyklister

Publicerad 29 augusti 2022

Trafikkontoret genomför årligen attitydundersökningar om bland annat trafikmiljön för gående och cyklister. Mätningarna av cykel- och fotgängarattityd syftar till att undersöka hur göteborgarna upplever att röra sig till fots och med cykel i staden, både i centrum och i sitt närområde.

Resultaten används som underlag för förbättringsarbete och prioriteringar i arbetet med att förbättra förutsättningarna för cyklister och fotgängare. Mätningarna följer också upp mål satta i Cykelprogrammet och Trafikstrategin

Undersökningen genomförs 2022 av Enkätfabriken på uppdrag av Göteborgs Stad Trafikkontoret genom att inbjudningar med länk till webbenkät skickas ut i början av september.

Resultat från tidigare års undersökningar finns på sidorna Fakta om cykelstaden och Gå och vistas i Göteborg.

Vid frågor om inbjudan, ifyllnad av enkäten eller för att avböja din medverkan, kontakta: support@enkatfabriken.se