Till innehåll

Samarbetet med leverantör av journalsystem avslutas

Publicerad 10 september 2019

Göteborgs Stad avslutar samarbetet med leverantören av journalsystemet VITAE (projeket ViGo). I början av september kom staden och leverantören överens om att annullera avtalet, som annars skulle ha fortsatt löpa i tre år. Göteborgs Stad har inga ytterligare leverantörskostnader för VITAE efter juni 2019.

Beslutet innebär att Göteborgs Stad behöver hitta ett ersättningssystem för hälso- och sjukvården, som snabbt kan ersätta det nuvarande journalsystemet Medidoc.

    ${loading}