Överklagan av tingsrättens beslut om utbetalning av Römosseskolans elevpeng

Publicerad 15 september 2021

Römosseskolans elevpeng för maj, juni och juli deponerades hos länsstyrelsen eftersom det var oklart vilka som var de rätta företrädarna för skolan. I augusti beslutade tingsrätten att elevpengen som finns hos länsstyrelsen för maj och juni ska betalas ut till Römosseskolan. Ordförande i grundskolenämnden har nu överklagat tingsrättens beslut genom ett ordförandebeslut.

Anledningen är att Römosseskolan saknar ett eget konto och att vi måste vara säkra på att de elevpengar vi betalar ut går till Römosseskolan, och att utbetalningar sker enligt reglerna som gäller för Göteborgs Stad.

Elevpengen för maj och juni månad är på ungefär 14 miljoner kronor.