Normalläge för serviceresor fullt ut i januari 2022

Publicerad 24 november 2021

Så här i slutet på året tas fler steg mot ett normalläge i serviceresors trafik. Alla förändringar sker utifrån dialog med smittskydd Västra Götaland. Från och med de första arbetsdagarna i januari kommer din färdtjänstresa att ske på samma sätt som innan pandemin.

Om något händer, som exempelvis att smittspridningen ökar, finns det en beredskap att snabbt agera och anpassa resan efter de förutsättningarna. Det allra viktigaste rådet till alla våra resenärer är dock att stanna hemma och inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad covid-19.

Bra att veta inför din resa:

  • Res inte om du har förkylningssymptom eller konstaterad covid-19.
  • Du beställer din resa som vanligt.
  • Flexlinjen tar från och med 1 december fullt antal passagerare.
  • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig och ditt färdtjänsttillstånd. Om du inte har tillstånd att resa ensam kommer du från och med 1 december samplaneras med andra resenärer.
  • Barriären mellan framsäte och baksäte i gröna fordon kan bli kvar under en tid då trafikföretagen har ansvar för detta.

Uppmaningen till dig att bära munskydd om du är över 16 år och till våra förare att bära visir vid nära kontakt upphör 1 januari. Det är upp till trafikföretagen att bestämma om förare kan bära visir och munskydd även efter den 1 januari.