Göra om lokaler till tillfälliga boende för människor på flykt

Publicerad 22 mars 2022

På grund av situationen i Ukraina så finns det ett behov av att få fram tillfälliga bostäder till människor som är på flykt. Det är många som vill hjälpa till. Om du eller ditt företag har lokaler som ni funderar på skulle kunna göras om till tillfälliga bostäder så finns en del att tänka på och förbereda.

Tidsbegränsat bygglov krävs  

Om lokaler ska ändras till anläggningsboenden eller bostäder krävs tidsbegränsat bygglov. I ansökan ska det framgå att syftet med ändringen är att möjliggöra tillfälliga bostäder för människor på flykt. Stadsbyggnadskontoret kommer att vara mer tillåtande gällande avsteg från byggreglerna för dessa ansökningar, framför allt om det gäller en kortare tidsperiod där ett befintligt utrymme ändras till ett boende utan större åtgärder. Ansök om tidsbegränsat bygglov

Säkerhet och hälsa är viktigt

Viktigast vid val av lokal är att lokalen uppfyller kraven på säkerhet och hälsa. Boenden måste till exempel uppfylla brandkrav och ha tillräcklig ventilation. Boverket har bra information om vad som gäller för tillfälliga bostäder och tillfälliga anläggningsboenden, exempelvis går det att läsa vad som räknas som ett tillfälligt anläggningsboende och vilka regler det då går att göra undantag för.

Byggregler för tillfälliga anläggningsboenden.

Nytt lagförslag

Ett lagförslag om lättnader i kraven för tillfälliga boenden är tänkt att träda i kraft den 1 april 2022 och kommer att gälla retroaktivt från den 15 mars 2022. Lättnaderna omfattar bara tillfälliga boenden i kommunal och statlig regi. Du kan läsa promemorian på regeringens webbplats: