Skolplaceringar 2021 – så många har önskat skola

Publicerad 2 mars 2021

15 februari stängde ansökan för de vårdnadshavare som ville önska skola åt sina barn för nästa läsår. Det gäller de som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan. Nu går grundskoleförvaltningen igenom alla ansökningar. Här kan du läsa hur många som har önskat skola och vad som händer nu.

Totalt är det ungefär 10 200 elever som berörs av skolplaceringarna för 2021. Drygt hälften av dem ska börja i förskoleklass.

Totalt är det 79 % som har önskat skola. Det betyder att de har lämnat in kompletta ansökningar där båda vårdnadshavare (om eleven har två) har signerat. Förra året var siffran 83 %.

— Förra året låg fokus på att få så många som möjligt att önska skola. I år har vi istället fokuserat på att förklara hur skolplaceringarna går till. Det ska vara tydligt för vårdnadshavare och elever var eleverna kan få en skolplats, säger Malin Vangstad som är tillförordnad chef på enheten för myndighetsutövning.

Trångt i vissa delar av staden

I vissa delar av staden är det fler som önskar skolenheterna än vad det finns platser. Förvaltningen har under året sett över hur vi kan utöka platserna med hjälp av paviljonger eller genom omorganisationer. Samtidigt begränsas detta av bland annat möjligheter att följa timplaner och ha tillgång till specialsalar, krav på ventilation och säkerhet och elevers rätt till friytor (skolgård). Förvaltningen kommer med andra ord inte kunna lösa detta fullt ut på kort sikt.

— Vi ser över möjligheten till paviljonglösningar i en del områden. Men det är inte klart ännu. Även om vi hittar lösningar så kommer inte alla kunna få en plats i de skolenheter de helst vill gå i, säger Malin Vangstad.

Beslut i slutet på mars

I slutet på mars skickar grundskoleförvaltningen ut alla beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola. De som har önskat skola med e-tjänsten får sina beslut digitalt. De som har önskat med blankett eller inte önskat alls får sina beslut med post.

Statistik: Ansökningar för läsår 2021/2022

Antal elever som berörs: Ungefär 10 200

Så många har önskat skola:
- Förskoleklass: 76 %
- Årskurs 3: 91 %
- Årskurs 4: 83 %
- Årskurs 5: 89 %
- Årskurs 6: 67 %
- Årskurs 7: 88 %
- Totalt: 79 %

Antal önskemål:
1 önskemål: 2 570
- 2 önskemål: 1 880
- 3 önskemål: 1 710
- 4 önskemål: 670
- 5 önskemål: 1 300
- Inga önskemål (ej önskat skola): 2 200

Fristående skolor: Hittills har vårdnadshavarna till 787 elever meddelat att deras barn ska gå i fristående skola istället för kommunal. Siffran kommer uppdateras.

Mer information

Om du har frågor eller vill veta mer kan du ringa eller skicka e-post till:

Telefon: 031-365 09 60

E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se