Mastigt arbete på Masthuggstorget

Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 23 juni 2022

Just nu renoverar vi konstverket Masterna på Masthuggstorget. De lagas, rengörs och tjäras in igen och arbetat beräknas vara klart i mitten av juli.

Masterna före och efter renoveringen när alger och påväxt försvunnitMasterna har stått på i över 50 år och nu gör vi så att de kan stå i många år till. Arbetet utförs av konservatorerna på Studio Västsvensk Konservering. Bland annat rengörs det med borste och tvättas rent med algmedel. Samtidigt lagas skador, dåligt trä byts och skyddsplåtarna högst upp målas om.

Konstverket är sju ihåliga master i tjärad furu som är 13,7 meter höga, med en svartmålad plåt ovanpå. Masterna skapade av konstnären Erling Torkelsen, 1971. På konstverket finns inskriptionen: "Masthugget omnämns 1647. Masthuggare arbetade här i 200 år. Erling Torkelsen högg dessa master 1971"

Det finns inte så många träkonstverk i staden, men ett annat exempel som är konstverket ”Möte” av Jill Lindström, som står på Stabbetorget. Det gjordes relativt nyligen i ordning då vi bytte dåligt trä och konstverket oljades in.

Upptäck stadens konst via konstkartan

På konstkartan hittar du cirka 400 offentliga utomhuskonstverk i Göteborg. Där får du mer information om konstverken och kan söka på både konstnär, titel på verk eller när verket kom på plats.