Med anledning av pågående gängkonflikt

Publicerad 27 augusti 2020

De senaste veckorna har det varit skottlossning och bilbränder i olika delar av Göteborg och vägspärrar har satts upp på olika platser i Angered. Händelserna är del av en pågående gängkonflikt och har uppmärksammats i media. På grund av händelserna har stadsdelsförvaltningen tät kontakt med andra förvaltningar och med polisen för att kunna samverka och arbeta förebyggande. Förvaltningens ambition är att våra verksamheter ska fortgå som vanligt.

Fältare arbetar som vanligt i våra områden

Förvaltningens ambition är att våra verksamheter ska fortgå som vanligt.

Fältgruppen arbetar och är som vanligt ute i våra områden för att träffa barn och ungdomar. Du som ung eller vårdnadshavare kan vända dig till fältgruppen om du har frågor eller känner oro. Den här veckan (v 35) arbetar fältgruppen klockan 13-23. Lördag arbetar de klockan 10-19. Du når fältgruppen på telefon 031-365 16 82. 

Extra väktare kommer att röra sig i Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet på kvällarna den närmaste tiden.

Samarbete och samordning

Stadsdelsförvaltningen Angered och polisen samarbetar sedan flera år utifrån en modell som kallas Trygg i Angered. Här kan du läsa mer om Trygg i Angered.

Den pågående gängkonflikten är i första hand en fråga för polisen, och förvaltningens fokus ligger på att upprätthålla våra verksamheter. Förvaltningen är i kontakt med polisen och får dagliga lägesbilder. Vi samarbetar också nära andra berörda förvaltningar. Vid behov beslutar vi om gemensamma åtgärder och insatser.  

Mer information

För ytterligare information om händelserna, se polisens hemsida.


Den här texten kan komma att uppdateras.