Detta fattade nämnden beslut om 26 augusti

Fotograf:

Publicerad 27 augusti 2019

Under måndagens nämndsammanträde i Örgryte-Härlanda fick politikerna information om det ekonomiska resultatet för juli samt om granskningen av stadsdelens ekonomi och verksamhetsstyrning. Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på 3,9 mkr för juli och totalt för 2019 ett underskott på 23,3 mkr.

Några ärenden som kommer togs upp var:

Granskning av stadsdelens ekonomi och verksamhetsstyrning

I början av sommaren fattade stadsdelsnämnden beslut om att låta en konsult granska Örgryte-Härlanda förvaltning utifrån det ekonomiska läget och verksamhetsstyrning. På måndagens nämndssammanträde presenterade KPMG, konsultbyrån som granskat stadsdelen, resultatet för politikerna. Du hittar hela rapporten under "handlingar och protokoll".

Ekonomirapport

Den ekonomiska rapporten för juli presenterades under sammanträdet. Det visar ett underskott på 3,9 mkr, och totalt för 2019 ett underskott på 23,3 mkr. Förvaltningen presenterade vilka åtgärder som ska göras i höst, för en budget i balans. 

Behovs- och produktionsplan BmSS 2020-2023

Under sammanträdet fick nämnden ta del av behovs- och produktionsplan 2020-2023. I planen redovisar Göteborgs Stads analyserade behov av bostäder med särskild service. Den visar att 380 lägenheter i gruppbostad respektive servicebostad behöver tillkomma för att behov av BmSS ska vara i balans 2023.

Protokollet och handlingar till ärendena kan du läsa under Handlingar och protokoll.