ABC föräldraträffar ger barnfamiljer stöd i vardagen

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 21 januari 2022

Göteborgs Stad ger olika slags stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna. Ett exempel är ABC föräldraträffar där fokus är att ge stöd och hjälp i föräldrarollen.

Vad är ABC föräldraträffar?

ABC står för Alla Barn i Centrum och är gruppträffar om föräldraskap och barns hälsa och utveckling. Tillsammans med andra kan du som vårdnadshavare få stöd och hjälp till en bättre vardag med dina barn. Träffarna är öppna för alla vårdnadshavare i Göteborg med barn mellan tre och tolv år. 

Viktigt att dela upplevelser med andra

Sabina Vergara Faundes deltog i ABC när hennes son var sju år. Hon lärde sig mycket om sig själv som förälder på träffarna. 

Även om man vet vem man är som person så är det inte samma sak som att veta vem man är som förälder, tycker jag.  

  Frågorna vi fick på träffarna var värdefulla. Speciellt en fråga, som jag tyckte var viktigast av alla: Hur vill du att ditt barn ska se dig om 20 år?  

 Föräldraträffarna handlar till stor del om att dela erfarenheter med andra vårdnadshavare.

Det var jätteviktigt att få möjlighet att lyssna på andra föräldrar. Man känner sig inte ensam om konflikter och vardagsproblem.  

Fler träffar för vårdnadshavare till skolbarn 

ABC föräldraträffar leds av utbildade gruppledare som till vardags också arbetar som till exempel pedagoger i öppna förskolan, elevhälsopersonal i skolan eller föräldrastödjare i förebyggande socialtjänst. I år erbjuder Göteborgs Stad fler föräldraträffar än tidigare tack vare att det finns fler utbildade gruppledare.

Julia Hermander Wrede har arbetat i flera år som övergripande skolkurator. Hon har nyligen också utbildat sig till gruppledare för ABC och ser att träffarna har mycket att erbjuda. 

Föräldrarna får med sig både konkreta forskningsbaserade tips för att stärka relationen med sitt barn och lärdomar från att ha delat erfarenheter med varandra. Det finns många skäl att delta i ABC föräldraträffar!   

Vill du veta mer om ABC eller boka in dig på en gruppomgång? 

Här kan du se alla ABC-träffar i Göteborg och boka in dig:  
Hitta evenemang - Föräldraträffar (goteborg.se) 

På denna webbsida finns mer information om ABC föräldraträffar och om andra typer av stöd till föräldrar i Göteborg: www.goteborg.se/foraldrastod  

Film om ABC föräldraträffar: 

Här kan du se en film med Sabina Vergara Faundes: https://api.screen9.com/preview/Gd4XZkXv8wQkxakDtTg6GYfSGxu3EHqqorw9UeI3-RS7bvqsCwZKbdHE-WCd7zvA